Nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

20:58, 30/01/2021

Trong các nhóm giải pháp giảm nghèo, thực tế cho thấy, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại hiệu quả rõ rệt. Với việc tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống đủ đầy.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2017 - 2019, toàn tỉnh có trên 1.900 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung tại các thị trường, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga, Ru-ma-ni, An-giê-ri... Đa số lao động đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập ổn định và cao hơn so với việc làm trong nước cùng ngành nghề, cùng trình độ. Thu nhập bình quân từ 25-30 triệu đồng/người/tháng (Hàn Quốc, Nhật Bản); 15 - 30 triệu đồng/người/ tháng (Đài Loan). Ở các thị trường khác (Ru-ma-ni, An-giê-ri...), thu nhập bình quân từ 12-20 triệu đồng/người/tháng. Sau khi đi hết hợp đồng về nước, hầu hết người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều cải thiện được đời sống vật chất, có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từ đó nâng cao đời sống về mọi mặt. Điều này được thể hiện rõ qua các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có con em đi làm việc ở nước ngoài tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm.

Nhiều hộ dân ở xã Thượng Giáo (Ba Bể) có cuộc sống ổn định sau khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Gia đình anh Trương Văn Hải xây được nhà kiên cố, có cuộc sống ổn định sau khi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc).

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hiệu quả kinh tế đem lại trong thời gian qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều thôn, xã vùng cao, khó khăn của tỉnh; góp phần rất lớn vào công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Tuy nhiên, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh còn bộc lộ những hạn chế như: Sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Nhiều xã, phường, thị trấn chưa quản lý tốt các thông tin của người lao động trên địa bàn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (về thị trường xuất cảnh, doanh nghiệp đưa đi, thời hạn của hợp đồng...); công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa sâu rộng và thường xuyên; sự phối hợp giữa doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với các cấp chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; một số doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Để nâng cao hiệu quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/4/2020 về tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nội dung của Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố... tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về thị trường tiếp nhận lao động, nhu cầu tuyển chọn lao động, các vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyển chọn lao động Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hướng dẫn kịp thời việc thực hiện các quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tuyên truyền đầy đủ các thông tin về thị trường lao động, về phong tục tập quán, chính sách pháp luật của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ hợp đồng, pháp luật nước sở tại; về nước đúng hạn khi kết thúc hợp đồng. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến với người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài như: Công việc, điều kiện làm việc, yêu cầu về đào tạo, chi phí, mức lương... để người lao động có sự lựa chọn phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, thủ tục liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp phép, lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo, tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài bất hợp pháp. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn...

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, trong đó có các thị trường truyền thống tiếp nhận số lượng lớn lao động của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đưa và tiếp nhận người lao động do chính sách của các nước về phòng, chống dịch bệnh. Tuy điều kiện khách quan ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng số người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020 vẫn đạt 510/500 người, bằng 102% kế hoạch do UBND giao.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Cương- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện các quy định chung của pháp luật và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tích cực vào cuộc đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu đến các huyện, thành phố đã nỗ lực trong công tác tư vấn, tuyển chọn lao động; khắc phục những khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để đưa người lao động xuất cảnh đúng thời gian dự kiến.

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không những đem lại hiệu quả về thu nhập mà còn thay đổi tư duy, nhận thức của người lao động; người lao động sau khi về nước đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn, có tác phong công nghiệp hiện đại. Thực tế đã khẳng định, hoạt động đi làm việc ở nước ngoài của người lao động trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt. Vì vậy, trong các năm tới cần đẩy mạnh các hoạt động để có thể đưa được nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hoàng Vũ