Trường Cao đẳng Bắc Kạn: Điểm sáng lao động, sáng tạo khoa học kỹ thuật

09:41, 31/03/2021

Nhận thức vai trò của nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, khẳng định uy tín của nhà trường. Những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bắc Kạn trao giải cho nhóm tác giả Vũ Duy Trong, Nguyễn Hữu Dương, Vũ Bá An, Lưu Đình Hoan- Trường Cao đẳng Bắc Kạn.
Lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bắc Kạn trao giải cho nhóm tác giả Vũ Duy Trong, Nguyễn Hữu Dương, Vũ Bá An, Lưu Đình Hoan- Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Để nâng cao hiệu quả lao động, sáng tạo khoa học trong toàn trường, nhà trường xây dựng cơ chế, quy định tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia tuyển chọn, xét chọn các đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển thành những sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn. Cách làm này đã có tác động tích cực tới việc nâng cao chất lượng các sáng kiến, đề tài khoa học. Thực tế trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích cực và chủ động tham gia công tác nghiên cứu khoa học, các mô hình học cụ luôn được phát huy tốt. Nhiều giáo viên và học sinh, sinh viên của trường đã tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh và đạt giải cao.

Để hoạt động sáng tạo kỹ thuật đi vào thực chất, cùng với việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tinh thần nhiệt tâm cống hiến của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Cao đẳng Bắc Kạn còn có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực, như: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian để cán bộ, giáo viên an tâm tham gia hoạt động nghiên cứu. Đối với cán bộ, giáo viên, kết quả tham gia các hội thi được xem là cơ sở để xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với học sinh, sinh viên, các danh hiệu đạt được tại các hội thi sẽ là điều kiện để được cộng điểm khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn trường cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo, giai đoạn 2018 - 2022” triển khai tới các chi đoàn trực thuộc. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về những gương điển hình, cá nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên các trang tin của Đoàn, mạng xã hội Facebook, Zalo… Kết hợp với việc định hướng về mục tiêu, cách thức tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ để các ý tưởng, sáng kiến trở thành hiện thực.

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến, mô hình thiết bị tự làm được đăng ký và triển khai thực hiện. Điển hình như giải pháp: Thiết chế tạo mô hình hệ tuần hoàn gia súc của thầy giáo Lê Văn Nhã đạt giải Nhất trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4; mô hình phân loại sản phẩm sử dụng năng lượng sạch (thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập và các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế) của nhóm tác giả Vũ Duy Trong, Nguyễn Hữu Dương, Vũ Bá An, Lưu Đình Hoan do thầy giáo Vũ Xuân Nghĩa hướng dẫn đạt giải Đặc biệt tại Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2019 - 2020...

Phong trào lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng; khuyến khích cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, học tập. Từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Góp phần nâng cao uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo, vì sự phát triển của quê hương, đất nước./.

A.T