Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X: Nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ
11:31, 10/12/2022
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ hai, nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ.