Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15:39, 27/08/2021
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc