Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

21:29, 26/08/2021

Ngày 26/8, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp để nghe các nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bảo vệ chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ứng viên Bế Ngọc Huấn- Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày  chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm: Nguyễn Chu Thu- Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Minh Thư- Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh gồm: Hoàng Văn Anh- Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh; Lương Đình Bảo- Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh; Đỗ Xuân Dũng- Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh; Bế Ngọc Huấn- Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chu Thanh Sơn- Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh; Lục Quang Tuyến- Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh.

Các ứng viên có 15 phút trình bày chương trình hành động, 30 phút trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra.

Sau khi nghe chương trình hành động và trả lời các câu hỏi của ứng viên, các thành viên của Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra đánh giá, kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

N.V


Ý kiến bạn đọc