Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X: Dự kiến xem xét, thông qua 18 nghị quyết
12:06, 08/12/2022
BBK - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 09-11/12/2022. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm xem xét nhiều nội dung quan trọng.