Chỉ đạo, triển khai thực hiện và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19

14:15, 08/11/2021

 

Ngày 05/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7442/UBND-VXNV về việc Chỉ đạo, triển khai thực hiện và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19.

 

 


Ý kiến bạn đọc