Pác Nặm nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử cấp xã

15:56, 25/11/2021

Với kết quả bước đầu trong cải cách hành chính, hiện nay huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp xã, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại ở địa phương.

Đến nay, một số địa phương của huyện đã được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại như máy chiếu, máy quét (Scan) phục vụ cho việc số hóa tài liệu, văn bản. Các xã đã trang bị tương đối đầy đủ máy tính, máy in, kết nối internet. Song song với đầu tư hạ tầng, trang thiết bị làm việc, các xã cũng tập trung nhiều giải pháp nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã Nhạn Môn tiếp nhận hồ sơ của người dân đến giao dịch tại trụ sở UBND xã.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức các xã thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi văn bản, sử dụng và khai thác tốt hệ thống quản lý hồ sơ công việc. Các văn bản do bộ phận chuyên môn soạn thảo, trừ văn bản có yếu tố “mật”, đều được trình duyệt qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Lãnh đạo xã sử dụng chữ ký số trong việc phê duyệt, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành. UBND các xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở xã và thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Bố trí phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cử công chức trực thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức đến làm việc. Nhờ đó, chất lượng giải quyết văn bản thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến đã được nâng cao.

Đối với việc chấm điểm chính quyền điện tử theo quy định trên hệ thống phần mềm chấm điểm chính quyền điện tử tỉnh, các xã đã thực hiện chấm điểm hằng tháng và báo cáo UBND huyện. Qua kết quả chấm điểm xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, nhiều đơn vị đã khẳng định được sự nỗ lực trong thực hiện công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể như: Xã Bộc Bố đạt 70,02 điểm, xã Giáo Hiệu đạt 69,86 điểm, đứng thứ 8 và 9/108 trên tổng số xã, phường, thị trấn của tỉnh. Xã Bộc Bố đủ điều kiện xếp hạng mức độ 4 ở hạng mục “Chính quyền điện tử”.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã của huyện Pác Nặm còn những hạn chế như: Chưa đảm bảo về cơ sở hạ tầng thông tin, chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng mạng LAN và các thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại như màn hình tra cứu thủ tục hành chính, đầu đọc mã vạch tra cứu thủ tục hành chính. Chất lượng, năng lực về công nghệ thông tin của cán bộ ở nhiều xã còn hạn chế. Việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến chưa được chú trọng, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thấp...

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Pác Nặm cho biết: Việc triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả sẽ giúp các xã thực hiện có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện tốt các nội dung tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử; đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; tăng cường sử dụng, phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.backan.gov.vn./.

Nguyễn Nghĩa

 

 


Ý kiến bạn đọc