Nông dân với Hội - Hội với Nông dân:: Nông dân cải tiến máy nông nghiệp phục vụ đời sống
17:26, 13/11/2022
​​​​​​​Sáng chế “Dàn nâng - gắp gỗ - xúc ủi gắn trên máy kéo nông nghiệp” của nông dân Hoàng Văn Duẩn, thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) với nhiều tiện ích áp dụng vào thực tiễn được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021-2022).