Dân số và Phát triển: Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình
07:25, 07/12/2022
Hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới và Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, ngày 04/12, huyện Bạch Thông tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2022.