Thành phố Bắc Kạn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

08:37, 14/06/2021

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, thành phố Bắc Kạn đang nỗ lực thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Thành viên HTX Dương Quang thu hoạch dưa trồng trong nhà lưới.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn xác định thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, do đó cần triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển bền vững. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch (54/58 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33 triệu đồng/người/năm (năm 2016) lên 50 triệu đồng/người/năm (năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,9% năm 2016 xuống còn 1,68% năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, những nội dung cơ bản được đề ra như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị văn minh; tạo bước chuyển biến cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II...

Từ những nội dung trên, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, Thành ủy Bắc Kạn đã sớm ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác cho từng năm và cả nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025). Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, xác định các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, thành phố Bắc Kạn tập trung khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển thương mại - dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2025, thương mại, du lịch, dịch vụ của thành phố Bắc Kạn chiếm 57,54%; công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 37,12%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,34%. Nâng tổng số hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn bình quân hằng năm có 4.000 hộ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; thu ngân sách phấn đấu đạt 200 tỷ đồng. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong nhiệm kỳ kết nạp 450 đảng viên mới, hằng năm có 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn./.

Tùng Vân

 


Ý kiến bạn đọc