Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 diễn ra từ ngày 06 - 09/7. Đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà Đoàn kiểm tra số 5 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý các địa phương, trong đó có Bắc Kạn đó là công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong quá trình tổ chức Kỳ thi, đặc biệt là ở những địa điểm in sao đề thi, quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, các điểm tổ chức thi, chấm thi.