Các trường học ở Chợ Mới bắt nhịp Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Bước vào năm học 2021 – 2022 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mặc dù vậy, với sự nỗ lực của thầy cô và học trò, sự chủ động của các nhà trường trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên và học sinh của huyện đã bắt nhịp tốt với chương trình mới.