​​​​​​​Tổ chức dạy học linh hoạt để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19

17:33, 21/09/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 và bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên
Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn).

Chủ động các phương án dạy học linh hoạt

Là trường ở khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người, vì vậy cùng với tổ chức dạy học linh hoạt, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) còn chủ động triển khai các giải pháp phòng dịch như: Tuyên truyền học sinh đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, kiểm tra thân nhiệt giáo viên và học sinh khi đến trường…

Còn tại Trường THCS Bắc Kạn, do sửa chữa trường học, năm học này học sinh của trường phải học nơi khác. Cùng với chủ động phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức dạy học thêm một buổi trong tuần để bảo đảm chương trình, nếu dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Không chỉ chủ động các phương án dạy và học trong điều kiện dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, các trường còn phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh; tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý; thường xuyên vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường học tập.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Chủ động các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19. Thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt

Cũng theo hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay các trường trung học trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, môn Lịch sử và Địa lý, bao gồm 2 phân môn Lịch sử và Địa lý, mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được đánh giá mức "Đạt" khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được đánh giá mức "Đạt".

Đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương: Giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó. Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ và tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định.

Với hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo và sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học, năm học 2021-2022, các trường cũng chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến (khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp), bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh./.

Việt Bắc

 


Ý kiến bạn đọc