Hơn 25 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 3B đoạn qua thị trấn Yến Lạc
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đầu tư hơn 25 tỷ đồng sửa chữa tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua thị trấn Yến Lạc (Na Rì).