Sản lượng khai thác gỗ đạt trên 176.000 mét khối
Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu khai thác hơn 300.000m3 gỗ nguyên liệu. Đến hết tháng 6/2022, tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt trên 176.000m3, đạt 58% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.