Khởi nghiệp từ trồng hoa
15:31, 10/12/2022
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp chị Đinh Thị Noa, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn) đã duy trì mô hình trồng hoa, mang lại thu nhập ổn định.