Chợ Mới tăng cường các giải pháp thu ngân sách

21:08, 27/10/2021

Đến cuối tháng 10/2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Mới được trên 12,6 tỷ đồng, đạt 85,3% dự toán tỉnh giao, bằng 115,6% so với cùng kỳ năm 2020. Huyện đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu nhằm đạt kết quả cao nhất.

Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA tại Khu công nghiệp Thanh Bình đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Năm 2021, huyện Chợ Mới được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 14,6 tỷ đồng. Đến ngày 22/10, toàn huyện thu đạt 12,6 tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu lớn đạt khá như: Thu thuế khu vực ngoài quốc doanh được hơn 3,4 tỷ đồng, đạt 91,1% kế hoạch; thu thuế thu nhập cá nhân được hơn 1,073 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch; thu từ sử dụng đất hơn 1,9 tỷ đồng, đạt 197,9% kế hoạch; phí, lệ phí đạt 74,5% kế hoạch; thu khác ngân sách đạt 76,4% kế hoạch...

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới cho biết: Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được của công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay và mục tiêu những tháng còn lại, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuế và triển khai tốt các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Triển khai cho 100 doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kê khai thuế, nộp thu điện tử. Tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế nộp tại trụ sở cơ quan thuế. Tập trung kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có nhiều rủi ro, doanh nghiệp nợ thuế, kê khai âm thuế kéo dài. Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những doanh nghiệp cố tình nợ thuế kéo dài. Phối hợp với cơ quan thanh toán như ngân hàng, kho bạc, các chủ đầu tư và các cơ quan, ngành chức năng liên quan để thực hiện biện pháp thu nợ thuế, xử lý và cưỡng chế nợ thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của công chức thuế, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm của các đơn vị, công chức thuế trong thực thi công vụ.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đội, bộ phận liên quan trong công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực: Đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc doanh nghiệp ấn định thuế nộp các khoản thuế, phí kịp thời. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nộp thuế đầy đủ theo ấn định thì báo cáo UBND huyện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng yêu cầu doanh nghiệp chấp hành thực hiện nộp thuế theo quy định.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiếp tục quản lý chặt chẽ sản lượng xăng dầu tiêu thụ thông qua biện pháp kẹp chì và ghi chỉ số công tơ tiêu thụ xăng dầu hằng tháng, quý để làm căn cứ tính thuế. Đối với kinh doanh vận tải, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thuế theo Quyết định 59/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Quy định biện pháp và trách nhiệm quản lý thuế đối với lĩnh vực vận tải trên địa bàn. Phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường huyện, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Đối với hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, tập trung khảo sát điều tra diện hộ, doanh thu sát thực tế phát sinh của các hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán làm căn cứ tính thuế, lập sổ bộ thuế; tăng cường kiểm tra việc kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đối với nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn doanh nghiệp, trên cơ sở kế hoạch ghi vốn 2021, phối hợp với các chủ đầu tư xác định nguồn vốn đã thanh toán, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện. Đối với xây dựng nhà ở tư nhân, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền chính sách thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đến các hộ biết, mời chủ hộ và nhà thầu xây dựng khai, nộp thuế theo quy định. Thu tiền sử dụng đất, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp QSD đất, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế liên quan đến việc tính, thu tiền cấp quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất... Ngoài ra, phối hợp tốt với các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2021./.

 Lý Dũng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc