Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

09:48, 25/10/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc