Hoạt động khuyến công tạo động lực phát triển

09:47, 20/12/2021

Năm 2021, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khả quan. Đặc biệt thông qua các đề án đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ hiệu quả hoạt động khuyến công đã tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, Hợp tác xã Nhung Lũy (Ba Bể) thực hiện kết nối, tiêu thụ sản phẩm quýt tại xã Quang Thuận (Bạch Thông)
Kiểm tra quy cách, mẫu mã... sản phẩm quýt tại xã Quang Thuận (Bạch Thông) trước khi đưa đi tiêu thụ trong hệ thống siêu thị Big C.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Trung tâm) đã bám sát các cơ sở CNNT trên địa bàn; tổ chức tốt hoạt động khảo sát nhu cầu của các cơ sở cũng như nhu cầu đăng ký của các huyện, thành phố; tổng hợp, xây dựng các đề án khuyến công trình Sở Công thương thẩm định, gửi Cục Công thương địa phương xem xét, bổ sung trong năm 2021. Trên cơ sở văn bản, chính sách trong lĩnh vực khuyến công đã ban hành, Trung tâm vận dụng linh hoạt và tình hình thực tế địa phương. Đối với những đề án còn gặp khó khăn chưa được duyệt, Trung tâm đã thông báo, đề nghị các đơn vị xem xét hoạt động đầu tư để chuyển sang đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022. Đồng thời phối hợp với đoàn công tác của Cục Công thương địa phương thực hiện đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Trong năm, Trung tâm được giao thực hiện 09 nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương, với kinh phí thực hiện trên 391 triệu đồng, trong đó đến hết tháng 11/2021 đã hoàn thành 04 đề án, nhiệm vụ; 05 đề án đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021. Cụ thể như: Đề án "Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn", Trung tâm đã tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT, với 60 đại biểu đại diện các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước tinh khiết” tại thị trấn Yến Lạc (Na Rì), với kinh phí thực hiện 110 triệu đồng, đến nay Đề án đã hoàn thành theo kế hoạch. Các đề án “Thông tin, tuyên truyền hoạt động Công Thương”; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất miến dong”; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rèm”… dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021.

Ngoài ra, Trung tâm tham mưu văn bản cho Sở Công thương để lựa chọn, đăng ký sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Kết quả, tỉnh Bắc Kạn có 02 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia là miến dong Nhất Thiện Ba Bể và miến dong Tài Hoan (tại Quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 của Bộ Công thương).

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, ngay từ đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy một số đề án, nhiệm vụ đã không diễn ra hoặc triển khai đúng như kế hoạch. Cụ thể như Đề án Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn năm 2021, với 800 triệu đồng từ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại quốc gia. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Đề án dừng, không tổ chức triển khai. Đến nay, Trung tâm đã triển khai hoàn thành 04/7 nhiệm vụ đề án, 01 nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021, với tổng kinh phí thực hiện là 301,6 triệu đồng. Trung tâm đã xây dựng và trình Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương xem xét, thẩm định 06 đề án xúc tiến thuơng mại năm 2022 từ nguồn kinh phí Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí 690 triệu đồng. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại địa phương, đến hết tháng 11/2021, Trung tâm đã triển khai hoàn thành 03/06 đề án, nhiệm vụ, 01 đề án dừng triển khai, 01 đề án xin điều chuyển kinh phí sang thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại khác và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021, với tổng kinh phí thực hiện trên 206 triệu đồng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ năng, cách thức vận hành, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt trên các sàn thương. mại điện tử
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng, vận hành gian hàng cam, quýt trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện xây dựng các đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại địa phương năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia hội thảo thương hiệu quốc gia năm 2021 thuộc Chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3), Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4) và Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu cho Sở Công thương thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh để chủ động tham gia các hội chợ trong nước; tham mưu văn bản cho Sở Công thương đề nghị các Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu Sở Công thương văn bản thông báo, vận động và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021...

Hiện nay, Trung tâm tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham mưu, đề xuất, xây dựng phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chương trình, đề án được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, chú trọng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP của tỉnh. Chú trọng chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Từng bước quản lý, vận hành hiệu quả website giao dịch điện tử ngành Công thương. Tập trung và chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tiến độ được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh.

Việc đẩy mạnh các đề án, hoạt động khuyến công tiếp tục tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn. Góp phần thúc đẩy kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong thời gian tới.

A.T


Ý kiến bạn đọc