Chợ Mới tăng cường thu ngân sách những tháng cuối năm

09:43, 30/06/2022

Năm 2022, huyện Chợ Mới được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng, HĐND huyện giao thu 16 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch Covid-19, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Sản xuất ván ép tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc.

 

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ  Mới đã phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chế độ, chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi đối với người nộp thuế. Đồng thời tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ, tăng cường việc kiểm soát và khai thác các nguồn thu… nên công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của huyện Chợ Mới đạt 9,2 tỷ đồng, bằng 61% so với dự toán tỉnh giao, bằng 57% so với với dự toán huyện giao, bằng 136% cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: Thu từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất là 1,95 tỷ đồng, bằng 130% so với dự toán; lệ phí trước bạ 2,1 tỷ đồng, bằng 65,6% so với dự toán; thuế thu nhập cá nhân 830 triệu đồng, bằng 59,3% so với dự toán...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu ngân sách trên địa bàn còn những hạn chế khiến một số khoản thu đạt thấp như: Thu từ khu vực DNNN trung ương được 92 triệu đồng, bằng 38,3% dự toán năm. Đối với khoản thu từ khu vực DNNN địa phương, thu 53 triệu đồng, bằng 29,4% dự toán, bằng 58% so với cùng kỳ. Đối với khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì không có phát sinh. Đối với khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu được 2 tỷ đồng, bằng 36,9% so với dự toán giao, khoản thu này đạt thấp là do thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT theo Nghị Quyết số 406/NQ-BTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19 đối với các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, do tỉnh chưa có kế hoạch thu thuế GTGT, tài nguyên, TNDN, phí bảo vệ môi trường đối với các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn...

Để đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao, huyện Chợ Mới tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch; thực hiện giám sát cuộc kiểm tra; phối hợp với Cục Thuế xây dựng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã nộp kịp thời vào NSNN khi có Quyết định giao kế hoạch nộp NSNN cho từng doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngành Thuế huyện phối hợp với  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện, chủ đầu tư, đơn vị thanh toán rà soát, thống kê các công trình XDCB, kế hoạch thanh toán vốn để quản lý thu kịp thời. Chủ động phối hợp và làm việc với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát và quản lý các khoản thuế, phí, lệ phí trên địa bàn các xã, thị trấn, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Chỉ đạo công chức Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn bám sát địa bàn được phân công, quản lý thu kịp thời các nguồn thu phát sinh trên địa bàn từng xã, thị trấn. Triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định để thu hồi nợ thuế vào NSNN. Quản lý thuế đối với một số lĩnh vực khó kiểm soát doanh thu như kinh doanh vàng bạc, thương mại điện tử, kinh doanh mua bán mô tô, xe máy…/.

L.D


Ý kiến bạn đọc