TP. Bắc Kạn: Chủ động phòng, chống thiên tai
Ngay từ đầu mùa mưa năm 2022, thời tiết có những diễn biến phức tạp khi xuất hiện mưa to, dông, gây sạt lở taluy dương... Do đó, TP. Bắc Kạn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại xảy ra.