Hội LHPN Pác Nặm:: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nông thôn mới
Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN các cấp huyện Pác Nặm đã có nhiều cách làm sáng tạo, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.