Xem xét trách nhiệm trong việc phát hiện muộn vụ phát, phá rừng phòng hộ.
Mặc dù khu vực này có người dân đi lại thường xuyên nhưng phải 01 năm sau, vụ việc phát, phá trái phép rừng phòng hộ thuộc thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc (Chợ Đồn) mới được phát hiện.