Họa sĩ Trần Giang Nam đạt giải tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc
Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc năm 2021, tác phẩm “Nắng mai” của họa sĩ Trần Giang Nam đạt giải Khuyến khích.