Mở lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát Then - đàn Tính

10:23, 14/05/2022

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Rì vừa tổ chức khai mạc lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát Then - đàn Tính tại các xã Văn Vũ, Quang Phong.

Một tiết mục hát Then - đàn Tính tại xã Văn Vũ.

Lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát Then - đàn Tính tại xã Văn Vũ diễn ra từ ngày 10 - 18/5; xã Quang Phong diễn ra từ ngày 11 - 19/5. Mỗi lớp có 30 học viên là những người có niềm đam mê với hát Then - đàn Tính tham gia.

Các học viên được Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Đăng Lưu và Nghệ nhân ưu tú Nông Minh Cương (Na Rì) truyền dạy các làn điệu hát Then cổ, kỹ thuật đánh đàn Tính và một số làn điệu dân ca Tày .

Đây là hoạt động thuộc Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc huyện Na Rì, gắn với phát triển du lịch theo quy hoạch bền vững. Thông qua đó tạo điều kiện phát triển, nâng cao trình độ về hát Then, đàn Tính; xây dựng các câu lạc bộ hát Then - đàn Tính nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với tuyên truyền, quảng bá văn hóa dân tộc Tày./.

Đồng Lai

 

 


Ý kiến bạn đọc