Văn nghệ sĩ với niềm tự hào về quê hương, đất nước
Mùa thu tháng Chín, trên những con đường, ngõ xóm phấp phới cờ đỏ tung bay, màu cờ như thắp lên trong tim mỗi người ngọn lửa về niềm tự hào dân tộc và dấu mốc lịch sử ngày 02/9. Theo dòng cảm xúc đó, các văn nghệ sĩ Bắc Kạn đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật hướng về quê hương, đất nước.