TP. Bắc Kạn đánh giá, phân hạng 18 sản phẩm đăng ký OCOP 2022
09:53, 06/12/2022
Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn vừa tổ chức đánh giá 18 sản phẩm của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022.