Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV.
15:32, 31/12/2021
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV.