Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất
13:40, 07/01/2022
Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất