ATK Chợ Đồn - Địa chỉ đỏ trong hành trình du lịch Việt Bắc
16:26, 13/07/2022

Đến với Chợ Đồn là đến với vùng An toàn khu của Trung ương, nơi ghi dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong trong những ngày cách mạng còn gian khó.