Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII
05:32, 22/07/2022
Sáng 21/7, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII.