Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X
10:54, 19/07/2022
Sáng 18/7, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ chín để xem xét tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.