Phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
08:02, 02/08/2022
Sáng 01/8, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 7 trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên.