Hơn 3.000 ĐVTN tham gia "Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị"
Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm 2022.