Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Ba Bể

11:45, 30/11/2021

Ngày 29/11, đồng chí Đồng Văn Lưu- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác làm việc với huyện Ba Bể để kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.

Đồng chí Đồng Văn Lưu- Giám đốc Sở LĐ- TB và XH tỉnh làm việc với huyện Ba Bể để kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.
Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Ba Bể.

Theo báo cáo của huyện Ba Bể, kết quả theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, tổng số hộ nghèo cuối năm 2021 của huyện là 2.479 hộ, chiếm tỷ lệ 20,41%, giảm 1,62% so với đầu năm. Tổng số hộ cận nghèo là 1.457 hộ, chiếm tỷ lệ 11,99%, giảm 0,59% so với đầu năm 2021. Số hộ thoát nghèo trong năm là 308 hộ, đạt 11,6%; số hộ thoát cận nghèo trong năm là 205 hộ, đạt 13,46%.

Kết quả theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tổng số hộ nghèo của huyện cuối năm 2021 là 3.357 hộ, chiếm tỷ lệ 27,64%, tăng 5,61% so với số hộ nghèo đầu năm 2021. Tổng số hộ cận nghèo là 1.658 hộ, chiếm tỷ lệ 13,65%, tăng 1,07% so với đầu năm 2021.

Qua kiểm tra thực tế tại hai xã Thượng Giáo, Khang Ninh cho thấy, các địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Do là năm đầu tiên thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 nên các biểu mẫu, bảng mã, hồ sơ rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều sai sót, tiến độ rà soát chậm. Công tác rà soát của các địa phương còn chưa kỹ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Lưu- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh đề nghị huyện Ba Bể khẩn trương chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát xác định rõ số lượng hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hoàn thành hồ sơ rà soát đảm bảo tiến độ về thời gian theo quy định. Phân công thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã trực tiếp bám sát cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác rà soát đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch./.

H.Thanh

 

 


Ý kiến bạn đọc