Kiểm tra công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại Chợ Đồn

18:35, 30/11/2021

Ngày 30/11, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, kiểm tra kết quả thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tại huyện Chợ Đồn.

Tổ kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo, huyện Chợ Đồn hiện có 13.200 hộ dân. Kết quả rà soát chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, huyện có 1.854 hộ nghèo, chiếm 14,5%; tổng số hộ cận nghèo là 1.118 hộ, chiếm 8,47%. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo của huyện là 2.223 hộ, chiếm 16,8%; hộ cận nghèo là 1.226 hộ, chiếm 9,29%.

Tại buổi kiểm tra, các xã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, việc chấm điểm còn có sự nhầm lẫn giữa chuẩn nghèo giai đoạn cũ và giai đoạn mới; một số nơi chưa hiểu đúng về cách chấm điểm; kết quả thực hiện còn phụ thuộc nhiều vào việc bình bầu ở thôn, tổ. Một số hộ không muốn kê khai hoặc kê khai không trung thực do có tư tưởng không muốn thoát diện hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Số hộ nghèo phát sinh mới tăng do hộ nghèo, cận nghèo tách hộ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên việc tiêu thụ hàng hóa khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm dẫn đến không có thu nhập…

Huyện kiến nghị điều chỉnh một số thang điểm trong phiếu chấm điểm thông tin hộ gia đình (phiếu 3.1; 3.6); hạn chế đến mức thấp nhất các chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ địa phương băng đĩa liên quan đến công tác giảm nghèo để tuyên truyền trên loa truyền thanh xã.

Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo từ cấp xã đến huyện cần nâng cao trách nhiệm đối với mục tiêu giảm nghèo, chú trọng tuyên truyền để người dân nhận thức sự cần thiết của việc thoát nghèo. Sớm tiến hành phúc tra, đánh giá lại một cách chính xác về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo tăng đột biến để đảm bảo số liệu phục vụ cho việc hoạch định chính sách an sinh xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Cùng ngày, Tổ kiểm tra đã đi kiểm tra tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại hai xã Quảng Bạch, Đồng Lạc./.

T. Trang  

 


Ý kiến bạn đọc