Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

14:03, 01/12/2021

Ngày 01/12, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.
Các đại biểu tham gia tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 110 cán bộ Hội, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thuộc các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì. Các đại biểu được thông tin, tuyên truyền về tôn giáo với 5 chuyên đề gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Hoạt động đối ngoại tôn giáo ở Việt Nam góp phần thúc đẩy ngoại giao Nhân dân và đấu tranh nhân quyền; Kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ Hội cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân tộc, tôn giáo; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, người thân chấp hành tốt quy định của pháp luật về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội./.

Thu Hường


Ý kiến bạn đọc