Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

14:27, 30/06/2021

Năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khoá XI) ban hành Kết luận số 02-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện đồng bộ nội dung của Kết luận này, đạt được những kết quả quan trọng.

 

Năm 2020 tỷ trọng công nghiệp khai khoáng  chiếm hơn 27%.
Năm 2020 tỷ trọng công nghiệp khai khoáng chiếm hơn 27%.

 

Sau khi Kết luận 02-KL/TU được ban hành, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng đề ra. HĐND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp...

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã triển khai 56 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước là 6,17 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã triển khai hỗ trợ 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng...

UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, ban hành các kế hoạch, đề án phát triển công nghiệp và chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025.

Từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở kết quả khoanh định, công bố các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, HĐND tỉnh đã ban hành 04 Nghị quyết bổ sung 28 khu vực khoáng sản vào quy hoạch, tạo hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp đến địa phương nghiên cứu, thăm dò, khai thác. UBND tỉnh đã ban hành danh mục các dự án công nghiệp làm cơ sở để xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 69 dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 1.620 tỷ đồng. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án tại Khu công nghiệp Thanh Bình. Tỉnh đã thành lập 03 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Huyền Tụng, cụm công nghiệp Cẩm Giàng và cụm công nghiệp Quảng Chu với tổng diện tích 130ha để thu hút đầu tư…

Tỉnh cũng thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư. Qua đó tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ các nhà máy, cơ sở công nghiệp hoạt động ổn định theo công suất thiết kế.

Mặc dù vậy, hiện nay vẫn còn một số dự án chưa hoạt động trở lại như Nhà máy luyện gang Bắc Kạn; Nhà máy luyện kim phi cốc công suất 100.000 tấn/năm; Nhà máy chế biến canxi cacbonat công suất 54.000 tấn sản phẩm/năm. Tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ Sahabak công suất 3.000m3 ván ghép thanh; dự án xưởng sản xuất ván dăm tận dụng công suất 4.500m3 ván dăm/năm của Công ty Cổ phần Sahabak; Dự án Khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm và dự án nhà máy nung tuyển quặng sắt công suất 600.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần khoáng sản và gang thép Kim Sơn; Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco…

Việc củng cố, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế thị trường hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tỉnh quan tâm. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, tạo được sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Toàn tỉnh hiện có 01 liên hiệp hợp tác xã và 74 hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đã có 93 sản phẩm OCOP thuộc ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thị trường chấp nhận, tin dùng…

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 02-KL/TU, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 đạt 11,93%/năm; cơ cấu nội ngành công nghiệp phát triển theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo (chủ yếu là chế biến nông, lâm sản, dược liệu, sản xuất kim loại) và phát triển tiểu thủ công nghiệp. Một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh sản xuất ổn định có giá trị gia tăng cao như miến dong, chì thô, curcumin nghệ, ván dán… từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu; tạo đà và định hướng cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới…/.

N.V


Ý kiến bạn đọc